aktywacja włóknin, elektroprzędzenie, nanowłókna

Łukasz Sikorski ELSIKORSKI Firma Usługowo-Handlowa specjalizuje się w produkcji, sprzedaży oraz instalowaniu urządzeń elektrotechnologicznych wysokiego napięcia. Oferujemy usługi doradcze i serwisowe związane z tą tematyką. Wykonujemy także badania i analizy techniczne w zakresie inżynierii wysokonapięciowej i zastosowań elektrotechniki.

Podstawowym obszarem działalności jest sprzedaż, produkcja i montaż zasilaczy oraz wyposażenia przeznaczonego do obsługi wysokonapięciowych procesów produkcyjnych a także badań i testów.

Oferujemy przede wszystkim urządzenia wysokiego napięcia do 200 kV, takie jak:

  • aktywatory włóknin elektretowych,
  • zasilacze do elektroprzędzenia nanowłókien,
  • zasilacze do elektrotechnologii tkanin,
  • zasilacze do ekotechnologicznych reaktorów elektro-dyspersyjnych.

Na specjalne zamówienia dostarczamy, projektujemy i wykonujemy różnorodne elektrotechnologiczne urządzenia wysokiego napięcia do 200 kV, jak na przykład:

  • generatory impulsowe do kondycjonowania próżniowych urządzeń elektroenergetycznych lub elektronicznych,
  • wyposażenie laboratoriów badawczych i przemysłowych.

Dodatkową naszą działalnością są usługi elektroinstalatorskie i pomiary elektryczne w obiektach mieszkalnych i przemysłowych.

Sprzedawane przez nas urządzenia spełniają wymagane przepisy krajowe, międzynarodowe oraz dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie elektrobezpieczeństwa.