aktywacja włóknin, elektroprzędzenie, nanowłókna

Klienci

Urządzenia elektrotechnologiczne i badawcze wysokiego napięcia oraz inne produkty i usługi oferowane przez ELSIKORSKI FUH nabyli między innymi:

 • Instytut Włókiennictwa, Łódź
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, Łódź
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Zakład Ochron Osobistych, Łódź
 • Katedra Włókien Sztucznych Politechniki Łódzkiej
 • Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej
 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – Instytut Polimerów, Szczecin
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Spółdzielnia Inwalidów ZGODA, Konstantynów Łódzki
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – Centrum NanoBiomedyczne, Poznań
 • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Jednostka Badawczo Rozwojowa, Gliwice
 • Minova Ekochem S.A., Siemianowice Śląskie
 • Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o. o., Warszawa
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
 • Firma Handlowo Usługowa TIC, Bielsko-Biała