aktywacja włóknin, elektroprzędzenie, nanowłókna

Produkty

1. Zasilacze do elektroprzędzenia /aktywatory włóknin

Seria o mocy 300 W o stałej biegunowości z precyzyjnym monitoringiem i stabilizacją prądu
 
Typ
Biegunowość
Prąd
Napięcie
ELSR30P300
dodatnia
10 mA
+30 kV
ELSR30N300
ujemna
10 mA
–30 kV
ELSR40P300
dodatnia
7,5 mA
+40 kV
ELSR40N300
ujemna
7,5 mA
–40 kV
ELSR50P300
dodatnia
6 mA
+50 kV
ELSR50N300
ujemna
6 mA
–50 kV

Seria o mocy 300 W o przełączanej biegunowości z precyzyjnym monitoringiem i stabilizacją prądu

 
Typ
Biegunowość
Prąd
Napięcie
ELSR30R300
dodatnia/ujemna
10mA
+/-30 kV
ELSR40R300
dodatnia/ujemna
7,5 mA
+/-40 kV
ELSR50R300
dodatnia/ujemna
6 mA
+/-50 kV
 
Na indywidualne zamówienie oferujemy powyższe zasilacze na wyższe napięcia i moce w zakresie napięć do 200 kV oraz mocy do 40 kW.

2. Urządzenia elektrotechnologiczne i układy probiercze

Urządzenia elektrotechnologiczne i probiercze wysokiego napięcia oraz wyposażenie laboratoriów badawczych wykonujemy na indywidualne zamówienia klientów.

3. Badania i analizy techniczne

Wykonujemy zlecone badania, ekspertyzy oraz analizy techniczne w zakresie wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych oraz zastosowań elektrotechniki.

4. Instalatorstwo i pomiary elektryczne

Projektujemy i wykonujemy instalacje elektroenergetyczne. Wykonujemy pomiary odbiorcze oraz badania okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych w  budynkach mieszkalnych i w obiektach przemysłowych.