aktywacja włóknin, elektroprzędzenie, nanowłókna

Firma

Działalność gospodarczą prowadzimy od 1995 roku. Po okresie analiz i doświadczeń rynkowych w różnych branżach, wykorzystując znajomość teorii i wieloletnie praktyczne doświadczenie właściciela – jako pracownika naukowo badawczego, nauczyciela akademickiego, inżyniera elektryka specjalności technika wysokich napięć – rozpoczęliśmy przede wszystkim projektowanie i produkcję urządzeń elektrycznych do obsługi elektrotechnologii wysokonapięciowych oraz świadczenie związanych z tą tematyką usług. Wykonujemy również pomiary i projektowanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

Obecnie jako Łukasz Sikorski „ELSIKORSKI” Firma Usługowo-Handlowa współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi dostawcami, inżynierami elektrykami, elektronikami oraz wysoko wykwalifikowanymi mechanikami, znającymi zasady budowy elektroenergetycznych oraz elektrotechnologicznych urządzeń wysokiego napięcia.

Realizujemy i wdrażamy nowoczesne i nietypowe rozwiązania naukowo-techniczne.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

dr inż. Łukasz Sikorski,
właściciel